اصل موضوع پارکینگ به مکان پارک خودرو و خارج شدن از آن بر میگردد . ضوابط ملاک عمل موجود برای این مهم به شرح زیر است :
فضای سر پوشیده لازم برای پارکینگ یک خودرو در یک خانه ویلایی به ابعاد ۳ × ۵ متر الزامیست .
زمانیکه تأمین چند واحد پارکینگ مد نظر باشد :
در اینصورت ستون گذاری ساختمان […]