این صفحه به زودی فعال می شود
User registration is currently not allowed.

پنل کارفرمایان

با توجه به اهداف و نگرش مشتری مدارانه شرکت ژئودژ مبنی بر جلب رضایت کارفرمایان ، بهینه سازی مستمر در فرآیندهای ارائه خدمات، ارتقاء‌ کیفیت از لحاظ مراحل اجرای پروژه و سیستم های حاکم بر شرکت ، صفحه ای تحت نام « پنل کارفرمایان» ایجاد کرده ایم . تا کار فرمایان عزیزمان بصورت آنلاین مستقیما ناظر پروژه خود باشند .

در این صفحه که بصورت خصوصی برای هر کارفرما تهیه میشود ، عزیزانمان می توانند به تمامی فایل های پروژه خود بصورت دسته بندی شده دسترسی داشته باشند. از آن جمله می توان به صورت جلسات – آخرین عکس ها از پیشرفت کار فایل های حسابداری فایل های برنامه ریزی و زمان بندی و همچنین گزارشات پیشرفت کار و کنترل پروژه دسترسی داشته باشند تا  بدین شکل به تعهدات خود بصورت شفاف عمل کرده و رضایت مندی هر چه بیشتر شما را فراهم آوریم .