ژئودژ محلی برای خلق ایده های جدید

مکانی آرام برای نواوری 

استعداد ها و خلاقیت شما در شرکت ما شکوفا می شود .

 

در صورت تمایل به همکاری با شرکت ژئودژ فرم درخواست را پس از دانلود، تکمیل نموده و به آدرس

job@geodej.com

ارسال فرمایید تا پس از بررسی و در صورت نیاز با شما تماس گرفته شود.

 

دانلود فرم استخدام